Tóm tắt hoạt động của hiệp hội
Danh sách tổ chức sự kiện cơ bản hàng năm

Danh mục Số lần tổ chức Các thành viên có thể tham gia
Buổi giới thiệu về các trường tiếng nhật trong Hokkaido Năm 1 lần Tất cả các thành viên
Buổi giới thiệu về các trường tiếng Nhật tại Miama Năm 1 lần
Buổi giới thiệu về các trường tiếng Nhật tại Việt Nam Năm 1 lần
Buổi giới thiệu về chương trình TTS kỹ năng Năm 1 lần
Buổi giới thiệu về kế hoạch đào tạo nhân lực Miama Năm 1 lần
Buổi họp mặt giao lưu với lưu học sinh nước ngoài Năm 1 lần Thành viên dự bị, Thành viên chính thức
Buổi trao đổi thông tin về chương trình kỹ năng dặc định Năm 1 lần
Buổi trao đổi thông tin về mở rộng kinh doanh ra nước ngoài JICA Năm 1 lần
Phỏng vấn thị sát tại Việt Nam Năm 1 lần Chỉ riêng thành viên chính thức
Phỏng vấn thị sát tại Miama Năm 1 lần
Buổi trao đổi thông tin riêng về nhân lực tay nghề cao Năm 1 lần

Các nội dung trên có thể thay đổi theo từng năm

Phí hội viên
Phí vào hội

Các loại thành viên học phí Ghi chú
Thành viên chính thức 30,000jpy Có thể tha, gia tất cả hoạt động trong danh mục hiệp hội
Thành viên dự bị 10,000jpy Có thể tham gia các hoạt động trong danh mục TTS và kỹ năng đặc định
Thành viên hỗ trợ 5,000jpy Thăm quan thị sát Có thể tham gia các sự kiện của hiệp họi
Phí thành viên hàng tháng

Các loại thành viên học phí
Thành viên chính thức 10,000jpy
Thành viên dự bị 5,000jpy
Thành viên hỗ trợ 3,000jpy