Khái quát về đoàn thể

Lời chào của đại diện hiệp hội

 Hiện tại môi trường tuyển dụng của xã hội Nhật bản đang từng khắc từng khắc biến đổi theo sự tiến triển toàn cầu hóa trong mọi ngành nghề. Cùng với sự phát triển của mạng internet thì 「hàng hóa, tiền tệ, thông tin」đã vượt qua biên giới quốc gia một cách dễ dàng, nhưng cho tới bây giờ trên thế giới dòng chảy của「con người」(nhân lực)vẫn trên tình trạng chưa hiệu quả.
Hiệp hội với xuất phát điểm từ Hokkaido sẽ thúc đẩy dòng chảy 「con người」(nhân lực), cùng với sự toàn cầu hóa trong các ngành nghề, hiệp hội thành với mục đích hỗ trợ bước đầu tiên cho mọi mong muốn. Trên thế giới các sản phẩm của Nhật bản luôn có sự tin tưởng và được đánh giá cao, các hoạt động của hiệp hội với mục tiêu hướng tới đó là việc đạt được sự tin tưởng trong nước cũng như từ các quốc gia trên thế giới về đào tạo「con người」(nhân lực.
Sự hỗ trợ nguồn nhân lực của hiệp hội sẽ là sự kết nối đến tương lai tươi sáng cho mỗi người trong tất cả các quý vị, với mong muốn mạnh mẽ này, hiện tại và sau này sẽ luôn luôn giữ vững hướng tới mục tiêu mong muốn.
Hiệp hội sẽ vinh dự khi nhận được sự hỗ trợ, sự quý mến từ tất cả các quý vị.
Hội pháp nhân xã đoàn thông thường, hiệp hội hỗ trợ nguồn nhân lực Hokkaido
Đại diện ủy viên ban quản trị Shirato Kazumitsu

Tên Ippan shadan hojin Hokkaido jinzai shien kyokai
Người đại diện Đại diện ủy viên ban quản trị Shirato Kazumitsu
Địa chỉ Hokkaido, Sapporo-shi, Chuo-ku Minami 11-jo nishi 17-2-8
Điện thoại 011-215−0384
Số Fax 011-215−0364
Địa chỉ thư điện tử info@hhra.jp
Wed site https://hhra.jp
title=”no”]